Ortodoncja | Ortodonta Gniezno

Leczenie wad zgryzu, korygowanie i zapobieganie nieregularności położenia zębów, leczenie nieprawidłowości zgryzu, a także zaburzeń rysów twarzy.

Jak wygląda leczenie ortodontyczne w naszej klinice?

Zaczynamy od pierwszej konsultacji

Może być ona niezobowiązująca i jedynie weryfikacyjna, pozwalająca Pacjentowi na przygotowanie się do złożonego procesu leczenia. Podczas pierwszej konsultacji ortodonta rozmawia z Pacjentem o Jego oczekiwaniach, ocenia wadę zgryzu, z którą Pacjent zgłasza się do korekcji, analizuje Jego stan zdrowia oraz stan uzębienia.
Przed przystąpieniem do leczenia ortodontycznego, w tym przed założeniem aparatu konieczne jest, aby wszystkie zęby były zdrowe. W przypadku obecnych w jamie ustnej zmian próchnicznych lub konieczności przeleczenia zębów kanałowo, ortodonta w pierwszej kolejności kieruje Pacjenta do odpowiedniego specjalisty stomatologicznego.

Ortodonta Gniezno Gabinet 02

Zęby muszą być wyleczone, w jamie ustnej nie może toczyć się stan zapalny, a niewyrżnięte lub problematyczne ósemki muszą zostać poddane ekstrakcji. Zdarza się również, że w przypadku, gdy zęby Pacjenta są zbyt stłoczone lub gdy wielkość zębów jest nieproporcjonalna do stanu kostnego, ortodonta może zalecić usunięcie zdrowych zębów, najczęściej są to 5-tki, po to by można było ustawić pozostałe zęby zgodnie z właściwą linią zgryzu.
Przed założeniem aparatu konieczne jest również przeprowadzenie higienizacji, a na zębach nie może być osadów kamienia.
Leczenie w naszej klinice skoordynowane jest pomiędzy specjalistami: ortodontą, stomatologiem, chirurgiem stomatologicznym, endodontą, a nawet neurologopedą.

Wieloletnia opieka ortodonty nad Pacjentem

Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego Pacjent powinien mieć świadomość, że czeka go kilkuletnia współpraca z ortodontą, w tym regularne kontrole, a także ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarza. Niestosowanie się do tych wytycznych może spowodować wydłużenie okresu leczenia, komplikacje, a nawet pogorszenie pierwotnej wady.
Szczególnie istotne jest również odpowiednie dbanie o higienę jamy ustnej. Przyjmuje się, że standardowo zabiegi higienizacyjne zębów należy przeprowadzać raz na sześć miesięcy. Podczas noszenia aparatu takie zabiegi należy wykonywać częściej – raz na 3-4 miesięcy. Dodatkowo aparat ortodontyczny utrudnia czyszczenie zębów, podnosząc ryzyko wystąpienia próchnicy. Jeżeli jakość higieny jamy ustnej już przed założeniem aparatu budzi wątpliwości lekarza – dla dobra Pacjenta ortodonta może odmówić podjęcia leczenia.
W celu utrzymania uzyskanych efektów podczas noszenia aparatu ważnym jest, aby pamiętać o koniecznym etapie retencji, a więc utrwalania i stabilizacji pozycji zębów, o czym z pewnością podczas wizyty opowie lekarz. Wielu Pacjentów błędnie zakłada, że z chwilą zdjęcia aparatu kończy się leczenie. Tymczasem bez utrwalania efektów korekcji zgryzu wada może częściowo powrócić, ze względu na pamięć zębów do swojego poprzedniego układu.

Proces ortodontyczny

Pierwsza wizyta – konsultacja wstępna (30 min)

 • Przeprowadzenie wywiadu medycznego z Pacjentem.
 • Wykonanie zdjęć diagnostycznych oraz radiologicznych (zdjęcie pantomograficzne i cefalometryczne).
 • Badanie wewnątrzustne i zewnątrzustne.
 • Skierowanie na dodatkowe badania w koniecznych przypadkach, np. badanie Dawsona.
 • Pobranie wycisków w celu wykonania gipsowych modeli.

Wywiad medyczny jest kluczowym elementem diagnostycznym pozwalającym na zaplanowanie badań poprzedzających leczenie ortodontyczne. W skład takich badań, prawie zawsze, wchodzą takie badania jak: zdjęcie pantomograficzne, zdjęcie cefalometryczne, a w szczególnych przypadkach również badanie centralnej relacji w stawie skroniowo-żuchwowym metodą prof. Dawsona. Wreszcie pobierane są wyciski zębów Pacjenta w celu wykonania modeli gipsowych, umożliwiających szczegółową analizę przypadku i dostosowanie odpowiednich metod leczenia. Jeżeli lekarz ortodonta zauważy inne nieprawidłowości, takie jak stany zapalne, próchnicę, zbyt duże stłoczenie zębów, nadmiarową ilość zębów, niewyrznięte ósemki, czy problemy natury logopedycznej, przed kolejnym etapem leczenia ortodontycznego skieruje Pacjenta do odpowiednich specjalistów.

Druga wizyta – plan leczenia (30 min)

 • Omówienie indywidualnego planu leczenia.
 • Wybór aparatu ortodontycznego.

Omówienie indywidualnego planu leczenia jest kolejnym, istotnym etapem i następuje na drugiej wizycie. Pomiędzy pierwszą a drugą wizytą Pacjent, jeżeli stan zdrowia Jego jamy ustnej wymaga leczenia, przechodzi to leczenie, co może opóźnić drugą wizytę, a jeżeli zbadany na pierwszej wizycie stan zdrowia jamy ustnej jest nienaganny, druga wizyta może odbyć się znacznie szybciej. Wizyta, na której przedstawiony zostanie plan leczenia, obejmuje także omówienie poszczególnych zabiegów ortodontycznych, wstępnych terminów ich przeprowadzenia, jak i kosztów samych zabiegów. Pojedyncze koszty zabiegów możecie Państwo sprawdzić na podstronie Cennik ».

Sam wybór aparatu ortodontycznego następuje najczęściej podczas drugiej wizyty ortodontycznej i odbywa się wspólnie z lekarzem.

Na szczególną prośbę Pacjenta, założenie aparatu ortodontycznego możliwe jest już podczas drugiej wizyty.

Trzecia wizyta – założenie aparatu (60 min)

 • Założenie wybranego aparatu stałego lub ruchomego.
 • Objaśnienie prawidłowych zasad użytkowania aparatu.

Standardowo aparat ortodontyczny zakładany jest podczas trzeciej wizyty. Jest to najdłuższa wizyta, trwająca najczęściej około godziny – choć wszystko zależy od stopnia złożoności wady Pacjenta.
Podczas trzeciej wizyty lekarz szczegółowo wyjaśni, w jaki sposób należy funkcjonować podczas noszenia aparatu, na co zwracać szczególną uwagę, jak powinna wyglądać prawidłowa higiena jamy ustnej i czyszczenie aparatu, jakich pokarmów unikać oraz jak reagować w przypadku uszkodzenia aparatu.

Ortodonta Gniezno Gabinet 04

Wizyty kontrolne (30 min)

 • Przeprowadzane co 4-8 tygodni.
 • Kontrolowanie stanu jamy ustnej i procesu leczenia.
 • Korygowanie ustawień aparatu.

Nieodłącznym etapem leczenia są regularne wizyty kontrolne, najczęściej przeprowadzane w odstępach czasowych od czterech do ośmiu tygodni, w zależności od zaleceń lekarza. Cały proces korekcji zgryzu trwa najczęściej od kilku miesięcy do nawet dwóch lat i przez cały ten okres wizyty kontrolne są konieczne, gwarantując skuteczność leczenia.
Podczas wizyt kontrolnych lekarz koryguje ustawienia aparatu, monitoruje postępy w leczeniu, a także kontroluje stan zębów i jamy ustnej Pacjenta.
Należy również pamiętać o okresowej higienizacji, którą podczas noszenia aparatu należy przeprowadzać regularnie i częściej niż normalnie, a więc raz na trzy miesiące.

Etap retencji – po zdjęciu aparatu ortodontycznego

Po zdjęciu aparatu zgryz, ze względu na pamięć zębów do poprzedniego położenia, ma tendencję do powrotu do nieprawidłowej pozycji. Z tego powodu, po zakończeniu etapu aktywnego leczenia (czyli korygowania ustawień zębów za pomocą aparatu), konieczne jest dalsze leczenie w fazie retencji – a więc utrwalania i stabilizowania uzyskanych efektów.
W tym celu wykorzystuje się:

 • Szyny termoformowalne – nakładane na zęby przezroczyste szyny, przygotowane indywidualnie dla Pacjenta i noszone przez ustaloną liczbę godzin w ciągu doby lub podczas snu.
 • Retainer – drucik przyklejony na stałe do zębów od strony wewnętrznej, poprowadzony od trójki do trójki. Jest to tak zwana retencja stała.

Okres retencji ortodontycznej w zależności od wieku Pacjenta, stopnia zaawansowania wady pierwotnej i innych czynników, może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, a nawet dożywotnio. Należy więc pamiętać, że zaniedbanie tego etapu, może doprowadzić do powrotu wady.

Metody ortodontyczne

Jakie aparaty stosujemy?

Aparaty ortodontyczne różnią się budową, wykorzystanym do ich budowy materiałem, możliwościami leczenia, a także wskazaniami do zastosowania w przypadku różnych wad zgryzu. O rodzaju zastosowanego aparatu decyduje lekarz ortodonta w porozumieniu z Pacjentem, po pierwszej konsultacji, na podstawie przeprowadzonych badań i zdiagnozowanej wady.
Aparaty ortodontyczne dzielimy przede wszystkim na dwie, opisane poniżej, kategorie.

Aparaty ruchome – przeznaczone dla dzieci do ok. 10 roku życia, u których kości szczęki i żuchwy wciąż znajdują się w fazie aktywnego wzrostu, a także posiadających uzębienie mleczne lub mieszane (posiadających już część stałego uzębienia). Noszenie aparatu ruchomego we wczesnych latach wpływa korzystnie na zapobieganie wadom ortodontycznym, wzrost kości szczęki i żuchwy, a nawet może korygować nieprawidłowości ortodontyczne, które już się pojawiły. Należy jednak pamiętać, że skuteczność terapii jest zależna od czasu, podczas którego aparat jest noszony. Aparaty ruchome najczęściej zakłada się na noc, a najlepsze efekty uzyskuje się nosząc aparat minimum 12 godzin w ciągu doby.
Aparaty ruchome stosowane w leczeniu wad ortodontycznych u dzieci to:

 • płytka Schwarza,
 • aparat blokowy,
 • Twin Block.

Ortodonta Gniezno Gabinet 06

Aparaty stałe – przeznaczone są w szczególności dla osób posiadających pełne uzębienie stałe. Leczenie wad zgryzu aparatem stałym trwa od kilku miesięcy do nawet dwóch lat. Dokładny przebieg leczenia zależy od wielu czynników, przede wszystkim od stopnia złożoności wady zgryzu. Należy pamiętać, że aparat stały wywiera nacisk na poszczególne zęby, prowadząc do ich przemieszczenia i ostatecznie do ustawienia zębów we właściwej linii. Siła przyłożona do zębów za pomocą aparatu powinna być zdjęta maksymalnie po dwóch i pół roku. Przekraczanie tego czasu może wpłynąć negatywnie na stan uzębienia i ich ruchomość. Proces leczenia ortodontycznego za pomocą aparatu stałego bardzo często jest powolny, stopniowy i zależny od regularnych kontroli u lekarza ortodonty, który podczas wizyt monitoruje przeprowadzaną korekcje zgryzu i dostosowuje ustawienia aparatu ortodontycznego. W naszej klinice w leczeniu ortodontycznym stosujemy aparaty stałe: metalowe, ceramiczne oraz samoligaturujące.

Rodzaje aparatów ortodontycznych stałych

Aparat ortodontyczny metalowy – budowa tego aparatu opiera się na zamkach przyklejanych do przedniej ściany zęba, za pomocą specjalnego kleju, połączonych ze sobą łukiem ortodontycznym (specjalnym, metalowym drutem) za pomocą ligatur, czyli gumek zakładanych na zamki aparatu, dzięki którym łuki przesuwają się w wyznaczonym przez ortodontę kierunku. Zamki aparatu metalowego najczęściej są koloru szaro-srebrnego, natomiast ligatury (gumki) mogą mieć różne kolory i są dobierane przez Pacjenta według jego upodobania. Metalowy aparat ortodontyczny jest najtańszym rodzajem stałego aparatu ortodontycznego, ale jednocześnie najszybciej przynoszącym efekty prowadzonej terapii. Do jego wad z kolei z pewnością należy to, że jest bardzo widoczny, co często stanowi problem dla Pacjentów, którzy chcieliby nosić bardziej dyskretny aparat na zęby.

Ortodonta Gniezno Gabinet 07

Aparat ortodontyczny ceramiczny – jest rozwiązaniem bardziej dyskretnym i estetycznym. Ceramiczne zamki, zastosowane w tych aparatach, są niemal niewidoczne, przez co nie rzucają się tak w oczy i wyglądają bardziej estetycznie niż w aparatach metalowych. Ligatury stosowane w tych aparatach są przezroczyste, a jeżeli Pacjentowi zależy na tym, żeby aparat był jak najmniej widoczny, można również zastosować drut biały. Aparaty ceramiczne wymagają większej staranności, aby utrzymać je w idealnym stanie, zdarza się, że ligatury ulegają przebarwieniom, jednak są wymieniane na wizytach kontrolnych. W pozostałych kwestiach, aparaty ceramiczne są równie skuteczne co tradycyjne aparaty metalowe, choć na uzyskanie efektów w korekcji zgryzu przy ich zastosowaniu potrzeba nieco więcej czasu.

Ortodonta Gniezno Gabinet 08

Aparat ortodontyczny samoligaturujący – nie posiada ligatur (gumek), a zamiast nich wykorzystuje się specjalne klapki/zatrzaski wbudowane w zamek. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na zmniejszenie siły oddziałującej na zęby, ograniczając dyskomfort Pacjenta. Leczenie przy zastosowaniu tych aparatów jest nieco szybsze i pozwala na płynniejsze przesuwanie zębów po łuku. Istotną zaletą dla wielu Pacjentów korzystających z leczenia aparatem samoligaturującym jest mniejsza częstotliwość wizyt kontrolnych, które odbywają się co około osiem tygodni.

Ortodonta Gniezno Gabinet 10

Ortodonta Gniezno Gabinet 09

Kortykotomia – zabieg wspomagający leczenie ortodontyczne

Kortykotomia to zabieg polegający na przeprowadzeniu pojedynczych nacięć między korzeniami zębów, wspomagający tym samym leczenie ortodontyczne. Zabieg kortykotomii poprzez przeprowadzone nacięcia zmniejsza opór kostny, umożliwiając przesuwanie zębów wzdłuż łuku.
Najczęściej zabieg ten przeprowadzany jest w sytuacji, gdy pojedynczy ząb jest zbyt mocno przechylony, w którąś ze stron. Dzięki temu aparat nie oddziałuje bezpośrednio na ząb (a tym samym poprzez przyłożoną siłę nie wyciąga zęba z kości) i przesuwa go wraz z blokami kostnymi. Takie działanie przyspiesza leczenie, zapobiegając recesji – czyli cofnięciu dziąsła i odsłonięciu fragmentu korzenia zęba.
Zabieg kortykotomii przeprowadzany jest u osób dorosłych, u których kości szczęki i żuchwy są w pełni wykształcone. Wskazanie do przeprowadzenia kortykotomii zależne jest od wady ortodontycznej i jej zaawansowania. Kortykotomia może być przeprowadzona dla jednego punktu, częściowo (czyli na pewnym odcinku łuku zębowego) lub dla całego łuku zębowego.
Zabieg kortykotomii wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, z reguły kilka dni po założeniu aparatu stałego.

Miniimplanty ortodontyczne

Miniimplanty ortodontyczne, czyli inaczej mikroimplanty lub miniśruby ortodontyczne. Podobnie jak implanty zębów, miniimplanty umieszcza się w kości szczęki lub żuchwy. Służą one do wspomagania leczenia ortodontycznego, a po jego przeprowadzeniu są bezpiecznie usuwane i wyrzucane. Wykorzystywane są głównie w celu utrzymania jednego zęba lub grupy zębów w ich dotychczasowym położeniu, jednocześnie przesuwając inne zęby w odpowiednią stronę. Miniimplanty ortodontyczne wspomagają również intruzję zębów, polegającą na wtłoczeniu zębów w głąb kości. Intruzja bardzo często wykorzystywana jest u osób, które posiadają braki w uzębieniu jednego łuku i na ich skutek zęby przeciwstawne zbytnio się wydłużyły, powodując tak zwany efekt Godona.
System mikroimplantów ułatwia leczenie skomplikowanych zaburzeń zgryzu, a także skraca czas leczenia.
Zabieg wszczepiania mikroimplantu ortodontycznego trwa krótko, przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym i jest bezbolesny.

Ortodonta Gniezno Gabinet 03

Leczenie dostosowane do Pacjenta

Czy można zrobić przerwę w noszeniu aparatu?

Leczenie ortodontyczne to ciągły, długotrwały proces, którego nie należy przerywać. Aparat stały zakładany jest przez ortodontę na okres od kilku miesięcy do dwóch lat i przez cały ten czas proces leczenia musi być regularnie monitorowany przez lekarza. Należy pamiętać, że aparat działa z określoną siłą na zęby, przesuwając je do właściwej pozycji w linii łuku zębowego. Przerwanie procesu leczenia spowoduje, że uzyskany efekt nie będzie zadowalający, a ponowne założenie aparatu może wiązać się z ryzykiem osłabienia korzeni zębów, doprowadzając do ich ruszania, a w skrajnych przypadkach nawet do ich wypadania.

W przypadku aparatu ruchomego przerwa w użytkowaniu aparatu również nie jest wskazana. Ustawienia aparatu są na bieżąco dostosowywane do zmian w układzie zębów wynikających ze wzrostu małego Pacjenta, jak i prowadzonego leczenia i zmiany układu zębów. Zaprzestanie noszenia takiego aparatu sprawi, że po kilku tygodniach lub miesiącach przerwy dziecko nie będzie już mogło założyć aparatu, bo zwyczajnie nie będzie już do niego dopasowany.

Czy można w trakcie leczenia zmienić lekarza ortodontę?

Zdarza się, że zgłaszają się do naszej kliniki Pacjenci, którzy byli błędnie prowadzeni przez dotychczasowego ortodontę lub okres noszenia aparatu został skrajnie przedłużony. Jeżeli stan zębów Pacjenta jest oceniony w takiej sytuacji jako względnie dobry, zdarza się że nasi ortodonci przejmują takich Pacjentów, przygotowując dla nich nowy plan leczenia, najczęściej na nowym aparacie rekomendowanym przez naszą klinikę.

Czy ortodonta też leczy zęby?

Lekarz ortodonta nie wykonuje zabiegów takich jak leczenie kanałowe, leczenie próchnicy, ekstrakcja zębów, higienizacja, itp. W sytuacji, w której u Pacjenta, który zgłasza się na leczenie ortodontyczne, lekarz stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, w pierwszej kolejności będzie kierował go do innych lekarzy w klinice, o odpowiedniej specjalizacji.

Lekarze ortodonci w klinice

Ortodonta dr n. med. Ewa Konopkadr n. med. Ewa Konopka
Lekarz stomatolog
Specjalista ortodoncji
Zobacz więcej »

Ortodonta dr n. med. Alicja Hoffmann-Przybylskadr n. med. Alicja Hoffmann-Przybylska
Lekarz dentysta
Zobacz więcej »

Dlaczego warto korygować zgryz?

Problemy zdrowotne przy wadach zgryzu

Korekcja wad zgryzu nie jest zabiegiem jedynie natury estetycznej. Bardzo często nieprawidłowe ułożenie zębów doprowadza do ich ścierania, odkruszania, a nawet do pęknięć szkliwa. Nieprawidłowe obciążenia zębów wpływają również na powstające napięcia mięśniowe, mogące prowadzić do zwyrodnień w odcinku lędźwiowym lub szyjnym kręgosłupa. Nierzadko to właśnie niewłaściwe ułożenie zgryzu jest przyczyną nawracających bólów głowy, w tym migren.
Równie często występującą przypadłością u Pacjentów z nadmiernym napięciem w stawie skroniowo-żuchwowym jest bruksizm, czyli nieświadome zaciskanie szczęki i zgrzytanie zębami, najczęściej podczas snu, również doprowadzające do uszkodzeń szkliwa.
Stłoczone zęby trudniej doczyścić, co z kolei sprzyja odkładaniu się kamienia nazębnego, który nie tylko zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia próchnicy, ale również wywołuje stany zapalne dziąseł. Osłabione dziąsła mogą wpłynąć negatywnie na stan kości szczęki lub żuchwy, prowadząc do jej zaniku, w wyniku czego zęby początkowo zaczynają się ruszać, a z czasem wypadają.
W przypadku skomplikowanych wad zgryzu, mogą wystąpić u Pacjentów trudności w przeżuwaniu jedzenia, a także jego połykaniu, problemy z oddychaniem ze względu na nieprawidłowy tor oddechu, czy np. uciążliwe wysuszanie się błon śluzowych.
Wady logopedyczne, problemy z artykulacją, wyraźnym wysławianiem się, seplenienie – to również problemy, które bardzo często swoje podłoże mają w problemach ortodontycznych. O współpracy naszej kliniki z neurologopedą, w zakresie leczenia ortodontycznego i nie tylko, można przeczytać na naszej podstronie Logopedia ».

Najczęstsze wady zgryzu podlegające leczeniu ortodontycznemu

Zgryz otwarty – charakteryzuje się brakiem kontaktu zębów górnych i dolnych w płaszczyźnie pionowej. Z tego powodu pomiędzy powierzchniami żującymi zębów lub ich brzegami siecznymi powstaje szpara. Dodatkowo wada ta wpływa na wydłużanie dolnego odcinka twarzy.

Zgryz krzyżowy – charakteryzuje się odwrotnym zachodzeniem na siebie zębów, czyli dolnych zębów na górne. Wpływa to często na ułożenie warg. Dolna warga staje się wysunięta, a górna zapada się. Dodatkowo w zależności od tego, jak zaawansowana jest wada, może być również widoczna asymetria twarzy. Leczenie tego typu wady jest zdecydowanie łatwiejsze w etapie dziecięcym, gdy nie jest jeszcze zakończony etap rozwoju kości. U dorosłych, jeżeli asymetria położenia szczęki i żuchwy jest znaczna, może być niezbędna operacja z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.

Zgryz głęboki – polega na znacznie większym niż przyjęta norma zakrywaniu zębów dolnych przez zęby górne. Na skutek tej wady górne i dolne siekacze nadmiernie się ścierają. Najczęściej tego typu wada ortodontyczna jest wadą wrodzoną. W większości przypadków nie powoduje ona znacznych deformacji twarzy. Najczęstsze zmiany powiązane z tą wadą to: cofnięcie dolnej szczęki, wysunięcie górnej szczęki, a także wyraźniejszy kwadratowy kształt twarzy, wynikający z większej pracy mięśni żwaczy utrzymujących zwarcie szczęk.

Tyłozgryz – wada charakteryzująca się cofnięciem żuchwy, czyli dolnego łuku zębowego, w stosunku do szczęki, a więc górnego łuku zębowego. W wyniku tej wady dolne zęby nie znajdują się tuż za górnymi, co znacznie utrudnia rozgryzanie pokarmu, czy nawet mowę. Tyłozgryz może być również powiązany z nieprawidłowym wykształceniem się pozycji języka, co często objawia się u dzieci stałym otwarciem ust.

Przodozgryz – a więc wysunięcie dolnego łuku zębowego (żuchwy) przed łuk zębowy górny (szczękę).
Jest to wada szczególnie widoczna w rysach twarzy i profilu Pacjenta. Przy tej wadzie broda jest bardziej wysunięta, a bruzda nosowo-wargowa wygładzona. Przodozgryz wpływa na trudności z prawidłowym żuciem pokarmów, a także problemy z właściwą higieną jamy ustnej. Dodatkowo Pacjenci z tą wadą bardzo często mają trudności z wymową niektórych głosek, utrudniającą im codzienną komunikację ze względu na seplenienie, czy niewyraźną mowę.

Ortodonta Gniezno Gabinet 05

W jakich latach życia najlepiej jest leczyć zęby ortodontycznie?

Do kiedy można prostować zęby?

Właściwie nie ma ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o leczenie ortodontyczne. Głównym wyznacznikiem umożliwiającym korekcje zgryzu jest stan zdrowia Pacjenta, a także stan jego uzębienia. Wadę ortodontyczną najlepiej leczyć najszybciej, jak tylko to jest możliwe. Kontrolę ortodontyczną warto przeprowadzić już u dzieci w wieku 6-7 lat, u których zaczynają wyrzynać się stałe zęby. Na tym etapie w dużo prostszy sposób można skorygować nieprawidłowości w ustawieniu zębów, a także zapobiec ewentualnym przyszłym wadom. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby również w późniejszym wieku rozpocząć leczenie ortodontyczne, nawet u osób powyżej 60 roku życia. Jedynym warunkiem w takiej sytuacji jest stan zębów – muszą być zdrowe, bez zmian próchnicznych, a także muszą być stabilnie osadzone w kości szczęki bądź żuchwy – nie mogą się ruszać. W przypadku wątpliwości zachęcamy do skontaktowania się z naszą kliniką celem umówienia pierwszej konsultacji ortodontycznej, podczas której lekarz na podstawie wywiadu z Pacjentem i badań diagnostycznych oceni możliwość przeprowadzenia leczenia.

Leczenie ortodontyczne u dzieci

Leczenie ortodontyczne warto rozpocząć już na etapie, gdy dziecko ma około sześciu lat. Już w tym wieku ortodonta może sprawdzić, czy pojawiające się zęby stałe wyrastają prawidłowo. Wczesna interwencja w przypadku nieprawidłowości w łatwy sposób umożliwia korekcję zgryzu, a nawet umożliwia zapobieganie pojawieniom się wad.
Zaniedbanie tego etapu, w zależności od złożoności wady zgryzu, może w przyszłości powodować wady wymowy, problemy z chrapaniem, bruksizm, problemy z próchnicą, trudności w żuciu i oddychaniu czy choroby przyzębia. Na konsultację ortodontyczną warto zgłosić się również w przypadku, gdy dziecko mając jeszcze wszystkie zęby mleczne, ma problemy z wymawianiem niektórych głosek czy sepleni. W naszej klinice współpracujemy z neurologopedą, co pozwala na szybką diagnozę problemów logopedycznych, które mogą być powiązane z kwestiami ortodontycznymi i zastosowanie skutecznego leczenia.
O współpracy w zakresie neurologopedii przeczytacie Państwo tutaj ».

Jak uzyskać więcej odpowiedzi na wątpliwości i pytania?

W przypadku pytań dotyczących umówienia się na konsultację ortodontyczną zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 61 425 73 40.
Można również bezpośrednio przyjść do naszej kliniki i na miejscu recepcjonistka udzieli wszelkich odpowiedzi.
W celu omówienia Państwa konkretnego przypadku, ustalenia kosztów leczenia ortodontycznego, doboru aparatu i zaplanowania leczenia konieczna jest pierwsza konsultacja, bez której lekarz nie będzie w stanie udzielić żadnych szczegółowych informacji, a na którą również można umówić się telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji naszej kliniki.

W zakresie pytań o ceny świadczonych przez nas usług odsyłamy do zakładki Cennik ».

Kiedy nie można przeprowadzić zabiegu prostowania zębów?

Jedynymi przeciwskazaniami uniemożliwiającymi przeprowadzenie korekcji zgryzu jest zły stan zębów i jamy ustnej Pacjenta oraz inne, mające w tym przypadku znaczenie, czynniki zdrowotne.

Czynniki uniemożliwiające leczenie ortodontyczne to:

 • paradontoza,
 • zły stan zębów lub kości – mało kości przy zębach, zęby ruszające się, kruche,
 • próchnica zębów,
 • stany zapalne dziąseł,
 • słaba higiena jamy ustnej.

Czynniki, które nie uniemożliwiają leczenia ortodontycznego:

 • wiek,
 • braki w uzębieniu.

Ortodonta Gniezno Gabinet 01

Bezpieczeństwo i trwałość leczenia

Czy istnieje zagrożenie uszkodzenia zębów podczas noszenia aparatu?

Stosując właściwe praktyki leczenia oparte o bezpieczeństwo Pacjenta, odbywając regularne kontrole, a także dbając o właściwą higienę jamy ustnej, nie ma zagrożeń mogących spowodować uszkodzenia zębów podczas noszenia aparatu.

Czy istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia szkliwa od aparatu?

Prawidłowo założony aparat nie uszkadza szkliwa zębów. Jeżeli jednak aparat na skutek gryzienia zostanie uszkodzony, wówczas należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza celem naprawienia powstałej szkody. Luźne części aparatu ocierające się o ściany zębów mogą w dłuższym okresie spowodować szkodę na szkliwie.
Dodatkowo brak starannej higieny jamy ustnej może przyczynić się do rozwoju próchnicy.

Czy zęby się rozejdą po latach?

Po zakończeniu etapu noszenia aparatu konieczny jest etap retencji, czyli utrwalania wprowadzonych za pomocą aparatu zmian. Bez tego etapu zęby, pamiętając swoje dawne ułożenie, będą mieć tendencję do powrotu do niewłaściwej pozycji. Im Pacjent starszy tym pamięć zębów jest trwalsza, stąd etap retencji może potrwać od kilku miesięcy, nawet do końca życia.

Czy istnieje ryzyko zachorowania na paradontozę po prostowaniu zębów?

Noszenie aparatu ortodontycznego nie wpływa na rozwinięcie się paradontozy, a więc ryzyko zachorowania na tą chorobę nie wzrasta na skutek prostowania zębów. Z pewnością jednak przyczynia się do tego niewłaściwa higiena jamy ustnej oraz inne czynniki zdrowotne.

Koszty zabiegów

Ile kosztuje wizyta u ortodonty?

Koszt konsultacji ortodontycznej zależy od rodzaju zabiegów i badań przeprowadzanych podczas wizyty. Łączny jej koszt uzależniony jest zawsze od indywidualnego przypadku Pacjenta i stopnia zaawansowania Jego wady. Chcąc dowiedzieć się, jaki jest aktualny koszt konsultacji specjalistycznej u ortodonty, wycisków, poszczególnych badań diagnostycznych, konsultacji omawiającej plan leczenia oraz pozostałych zabiegów, zachęcamy do zapoznania się naszym cennikiem ».

Ile kosztuje 1 łuk aparatu?

Koszt jednego łuku aparatu uzależniony jest głównie od rodzaju wybranego aparatu. Aparaty ruchome stosowane u dzieci do 10 roku życia są mniej kosztowne niż aparaty stałe. W przypadku aparatów stałych najtańszym rozwiązaniem jest aparat metalowy, droższym aparat ceramiczny, a najdroższym aparat samoligaturujący. Najczęściej to do Pacjenta należy wybór aparatu, jednak wszystko zależy od wady zgryzu, z którą zgłasza się na leczenie ortodontyczne. Są wady, w przypadku których rodzaj aparatu zastosowanego do korekcji zgryzu będzie odgórnie wskazany przez ortodontę. Aktualne ceny zabiegów ortodontycznych, w tym koszty założenia aparatu, znajdziecie Państwo na naszej podstronie Cennik ».

Ile kosztuje stały aparat na zęby?

Koszt stałego aparatu na zęby zależny jest przede wszystkim od materiału, z którego jest wykonany. Najtańszym rozwiązaniem są tradycyjne aparaty metalowe. Droższe są aparaty ceramiczne, ale ich niewątpliwą zaletą jest wysoka estetyka i niewielka widoczność w ustach Pacjenta, przez co są bardzo komfortowe i dyskretne. Najdroższym rozwiązaniem są aparaty samoligaturujące, które dzięki unikatowej budowie szybciej przynoszą efekty leczenia i wymagają rzadszych wizyt kontrolnych. Należy jednak pamiętać, że na koszt leczenia ortodontycznego składa się nie tylko cena aparatu ortodontycznego, ale również ceny innych koniecznych do przeprowadzenia zabiegów, badań diagnostycznych, a także regularnych wizyt kontrolnych. Zachęcamy do zapoznania się z naszym aktualnym cennikiem ».

Jak umówić się na konsultację z ortodontą?

W celu umówienia się na konsultację ortodontyczną najprościej skontaktować się telefonicznie z naszą kliniką pod numerem telefonu 61 425 73 40 lub przyjść bezpośrednio do naszej kliniki i umówić wizytę w recepcji.

Ile trwa prostowanie zębów?

Czas trwania korekcji zgryzu zależny jest od złożoności wady, a także od wieku Pacjenta.
Leczenie aparatem stałym, stosowanym u dorosłych, może trwać od kilku miesięcy do dwóch lat, przy czym maksymalny czas noszenia aparatu nie powinien przekraczać dwóch i pół roku. U Pacjentów zgłaszających się do korekcji zgryzu w wieku dojrzałym bardzo często leczenie trwa dłużej, a etap retencji, czyli utrzymywania efektów leczenia, może trwać nawet do końca życia.

Leczenie aparatami ruchomymi, wykorzystywanymi przy leczeniu wad zgryzu u dzieci, może trwać dłużej, nawet więcej niż 2-3 lata, ze względu na zmieniającą się budowę szczęki i żuchwy u dziecka, a także wyrzynanie się zębów stałych. Jeżeli wada jest poważna, może być konieczne prowadzenie dłuższego niż standardowe leczenie, ale w trakcie leczenia aparat również będzie musiał być zmieniony i dostosowany do wieku i budowy jamy ustnej dziecka.

Ortodonta Gniezno Gabinet 11

Najczęstsze pytania i wątpliwości Pacjentów

Co to są gumki separacyjne i kiedy się je stosuje?

Gumki separacyjne to rodzaj gumek, które ortodonta wprowadza pomiędzy zęby boczne w celu odseparowania ich od siebie, w sytuacji gdy zęby są zbyt stłoczone. Utworzone przestrzenie między zębami umożliwiają zamocowanie metalowych elementów aparatu – pierścieni, które nakłada się na zęby. Separacja bardzo często poprzedza założenie aparatu stałego i trwa 5-7 dni.

Co bardziej boli, separacja czy aparat?

Zdarza się że zarówno podczas noszenia gumek separacyjnych lub pierwszych dni noszenia aparatu Pacjenci odczuwają dyskomfort, a niekiedy nawet niewielki ból wynikający z sił oddziałujących na zęby. Część Pacjentów przyznaje, że noszenie gumek separacyjnych było dla nich większym dyskomfortem niż uciążliwości odczuwane w pierwszych dniach po założeniu aparatu.
Zwykle na dolegliwości bólowe związane z separacją czy noszeniem aparatu pomocne są tradycyjne środki przeciwbólowe, dostępne w aptece bez recepty.

Ile trwa pierwsza wizyta u ortodonty?

Pierwsza konsultacja ortodontyczna zazwyczaj trwa około 40 minut. Podczas tej konsultacji Pacjent wypełnia kwestionariusz, lekarz przeprowadza wnikliwy wywiad oraz przeprowadzane są badania diagnostyczne.

Co jaki czas chodzi się do ortodonty?

Wizyty kontrolne podczas noszenia aparatu odbywają się regularnie co 4-6 tygodni. W przypadku aparatów samoligaturujących wizyty odbywają się rzadziej, co około osiem tygodni. Natomiast dodatkowo co trzy miesiące zalecane jest przeprowadzanie higienizacji.

Na jakie zęby nie można założyć aparatu?

Zęby, które są ruchome, niestabilne, wokół których jest niewiele kości nie mogą być poddane leczeniu ortodontycznemu. W przypadku obecności próchnicy, stanów zapalnych lub obecnego kamienia nazębnego, najpierw trzeba przeprowadzić zabiegi lecznicze i higienizacyjne zębów.

Czy można mieć aparat bez jednego zęba?

Brak pojedynczego zęba, a nawet kilku zębów nie wyklucza z możliwości leczenia ortodontycznego. Bardzo często leczenie ortodontyczne poprzedza wszczepienie implantów zębów.

Ile czasu po założeniu aparatu nie można jeść?

Po założeniu aparatu na zęby można od razu jeść i pić, nie ma żadnej karencji czasowej wymagającej wstrzymania się od spożywania posiłków. Zdarza się jednak, że Pacjenci odczuwają dyskomfort po założeniu aparatu i jedzenie od razu po założeniu aparatu może wzmagać dolegliwości bólowe.

Czego nie można jeść z aparatem na zęby?

Podczas noszenia aparatu należy unikać jedzenia twardych produktów, takich jak orzechy czy twarde wędliny, które mogą doprowadzić do uszkodzenia aparatu. Niewskazane są również wszelkie oblepiające i ciągnące się produkty, takie jak karmel czy guma do żucia. W przypadku wyboru aparatu ceramicznego, przezroczyste ligatury mogą ulegać zabarwieniu pod wpływem kolorowych produktów, takich jak kawa, herbata, buraki, papryka, itp.

Co jeść w pierwszych dniach po założeniu aparatu?

W pierwszych dniach po założeniu aparatu można jeść wszystkie produkty, poza tymi które mogą wpłynąć na uszkodzenie aparatu (czyli produkty twarde lub klejące). Ze względu jednak na możliwy lekki ból odczuwany w pierwszych dniach, z pewnością lepiej sprawdzą się potrawy płynne i półpłynne.

Co trzeba zrobić przed założeniem aparatu?

Przed założeniem aparatu należy zadbać o zdrowie wszystkich zębów, wyleczyć próchnicę, jeżeli trzeba przeleczyć zęby kanałowo, a także przeprowadzić higienizację (w tym odkamienianie zębów).

Czy utrzymanie higieny jamy ustnej jest trudne przy aparacie na zęby? Czy zęby żółkną?

Utrzymanie higieny jamy ustnej i zębów podczas noszenia aparatu jest zdecydowanie trudniejsze niż w normalnych warunkach. Ważna jest w tym czasie higienizacja, która powinna być przeprowadzana co trzy miesiące. Zalecane jest również stosowanie irygatora, który pod wpływem ciśnienia wody skutecznie wypłukuje spomiędzy szczelin resztki jedzenia. Stosując zalecenia lekarza i dbając o higienę według wytycznych nie ma możliwości, żeby rozwinęła się próchnica, ani żeby zęby zżółkły, na skutek noszenia aparatu.

Jak myć zęby mając aparat? Ile razy dziennie?

Podczas noszenia aparatu ortodontycznego ważne jest, żeby myć zęby po każdym posiłku, stosować irygator, płyny do płukania jamy ustnej, a także pamiętać o higienizacji w gabinecie stomatologicznym.

Po której wizycie zakłada się aparat?

Standardowo aparat ortodontyczny zakłada się podczas trzeciej wizyty. Na specjalne życzenie Pacjenta, możliwe jest jednak założenie aparatu już podczas drugiej wizyty, na której przedstawiany jest plan leczenia i następuje wybór aparatu.

Ile trwa zakładanie aparatu na zęby?

Wizyta, podczas której lekarz zakłada aparat ortodontyczny najczęściej trwa około godziny.

powrót do listy usług