Logopedia

Klinika Implant Medical oferuje świadczenia zdrowotne w ramach poradni logopedycznej dla dzieci. Współpracujemy z wykwalifikowanymi specjalistami z dziedziny logopedii i terapii neurorozwojowej.

Poradnia logopedyczna dla dzieci w klinice Implant Medical

Oferujemy możliwość skorzystania ze wsparcia wykwalifikowanego logopedy

Współpracujemy z dyplomowanym logopedą i terapeutą neurorozwojowym, umożliwiając skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ramach poradni logopedycznej dla dzieci.
W zakresie świadczeń logopedycznych, nasz specjalista przeprowadza całościową diagnozę i w przypadku wykrytych problemów opracowuje indywidualną terapię, dostosowaną do wieku, możliwości i predyspozycji dziecka.

Działania neurologopedy obejmują kontrole logopedyczne dzieci w różnym wieku, pracę nad wszelkimi wadami wymowy, zaburzeniami w zakresie mowy i komunikacji, a także działania profilaktyczne, czy też wczesną interwencję logopedyczną.
Każdy niepokojący opiekuna sygnał wysyłany przez dziecko, wskazujący na istniejące nieprawidłowości w jego rozwoju, jest czynnikiem sugerującym by skorzystać z konsultacji logopedycznej.

Spośród fizjologicznych przyczyn powstawania wad wymowy lub wad zgryzu, które logopeda może wykryć podczas konsultacji, może być problem zbyt krótkiego wędzidełka, problemy powiązane z wędzidełkiem lub inne wady fizyczne wykryte w obrębie jamy ustnej.
Bezwzględnym wskazaniem do podcięcia wędzidełka jest całkowite przyrośnięcie języka do dna jamy ustnej oraz sytuacje, w których krótkie wędzidełko utrudnia ruchy języka.

Decyzję o zabiegu logopeda podejmuje w porozumieniu ze specjalistą chirurgii stomatologicznej dr Ireną Przybylską oraz specjalistką ortodoncji dr Ewą Konopką z Kliniki Stomatologicznej Implant Medical w Gnieźnie.

Kiedy należy szukać pomocy logopedy?

Na różnych etapach rozwoju dziecka opiekun może zaobserwować niepokojące sygnały, wskazujące na problemy w jego prawidłowym rozwoju. Wskazujemy kilka symptomów sugerujących konieczność bezzwłocznego skonsultowania się ze specjalistą logopedii:

  • dziecko ukończyło 12 miesięcy, ale wciąż nie wypowiada żadnych prostych słów, takich jak np. mama, czy tata,
  • dziecko ukończyło 24 miesiące, ale nie łączy dwóch elementów słownych, takich jak np. mama am, albo wypowiada zaledwie kilka słów,
  • dziecko ukończyło 3 rok życia, ale jego mowa jest zupełnie niezrozumiała dla otoczenia, podczas mówienia wkłada język pomiędzy zęby, zmienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, przez cały czas mówi przez nos, sprawia wrażenie, że ma problemy ze słuchem lub budowa jego narządów artykulacyjnych budzi wątpliwość co do ich prawidłowości,
  • dziecko ukończyło 4 rok życia, ale głoski s, z, c, dz wypowiada jako ś, ź, ć, dź (wypowiadając np. zamiast sanki – sianki), brakuje prób prawidłowej wymowy głosek sz, cz, rz, dz, itp.,
  • dziecko ukończyło 5 rok życia, ale w jego mowie nie pojawiają się próby prawidłowego wymawiania głoski r,
  • dziecko uczęszczając do szkoły ma poważne problemy z nauką, w szczególności czytania i pisania, gubi litery lub przestawia szyk wyrazów w zdaniu, a także przejawia inne problemy z tej grupy,
  • dziecko przejawia jakiekolwiek, trudne do zdefiniowania,  niepokojące opiekuna nieprawidłowości w zakresie mowy i komunikacji.

Konsekwencje zbyt krótkiego wędzidełka:

  • wady wymowy – krótkie wędzidełko języka znacząco ogranicza ruchy języka. Problem widoczny jest szczególnie przy głoskach wymagających uniesienia czubka języka i powoduje także tendencję do wsuwania języka między zęby, co powoduje seplenienie.
  • nieprawidłowy wzorzec ssania, połykania i żucia – podczas połykania język również unosi się w kierunku podniebienia. Krótkie wędzidełko przyczynia się do utrwalania niemowlęcego sposobu połykania (występującego do ok. 3 roku życia), czyli ruchów masy języka wyłącznie w kierunku przód-tył.
  • powstawanie wad zgryzu, rozwój chorób przyzębia i odkładanie się kamienia nazębnego – zaleganie języka na dnie jamy ustnej przyczynia się do odkładania nadmiaru śliny, zaś tendencja do wsuwania go między zęby powoduje wady zgryzu (np. zgryz otwarty).

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź osobistej wizyty w naszej Klinice, celem uzyskania dokładnych informacji na temat możliwości umówienia wizyty logopedycznej i skorzystania z pomocy terapeuty.